ชิงจดลิขสิทธิ์สมุนไพร “ ไม้เท้าอาลี ” หรือ “ ไม้เท้าฤาษี ”

มีสรรพคุณเป็นยาโป๊ขนานเด็ด

มาเลเซียจดทะเบียนสิทธิบัตรสมุนไรซึ่งเชื่อกันว่ามีสรรพคุณเป็นยาโป๊ ซึ่งปลูกขึ้นอยู่ในไทยด้วย ส่งเสริมให้เป็นอุตสาหกรรมยาสมุนไพรพื้นเมือง

ผู้อำนวยการฝ่ายพืชสมุนไพรของสถาบันวิจัยป่าไม้มาเลเซียประกาศว่า ได้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร พืชสมุนไพรในป่า ที่มีชื่อเรียกกันว่า ไม่เท้าของเฒ่าอาลี ” อันเป็นสมุนไพรที่ผู้ชายมาเลย์ รู้จักกันมาช้านานแล้วว่า เป็นยาโป๊ ซึ่งเมื่อกินเข้าไปแล้วจะช่วยให้ผู้ชายรู้สึกคึกคักทางพลังเพศยิ่งขึ้น นอกจากสรรพคุณดังกล่าวแล้ว มันยังช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดี เพิ่มพลังงานทำให้รู้สึกประปรี้กระเปร่าตื่นตัว มีแรงมากขึ้น และยังรักษาโรคผิวหนังได้หลายอย่าง พืชสมุนไพรนี้ ในไทยและอินโดนีเซียก็มีปลูกขึ้นอยู่ด้วยเช่นกัน

อ้างอิงข้อมูลจาก : หนังสือพิมพ์รายวัน ไทยรัฐ ปีที่ 52 ฉบับที่ 15890 วันอังคารที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2544 หน้า เกษตร- วิทยาการ