กาแฟอาจช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้

ต้องดื่มไม่ต่ำกว่าวันละหนึ่งถ้วย

นักวิทยาศาสตร์เมืองอาทิตย์อุทัย เชื่อว่า แค่เพียงกาแฟวันละถ้วย อาจจะช่วยผู้หญิงให้รอดพ้นจากโอกาสที่จะเป็นโรคมะเร็งของลำไส้ได้

คณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยกิฟู ทางภาคกลางของญี่ปุ่น ได้พบเค้าว่า กาแฟอาจจะช่วยรักษาลำไส้ใหญ่ จากการติดตามศึกษาวิจัยชาวเมืองจำนวน 30,224 คน ที่อยู่ในวัยอายุ 35 ปีขึ้นไป มาตั้งแต่ พ.ศ.2535 โดยที่ตอนนั้นยังไม่มีใครเป็นมะเร็งลำไส้เลย ติดต่อมาจนถึงเมื่อปีกลาย ปรากฏว่ามีผู้ชายในจำนวนนี้เป็นมะเร็งลำไส้อยู่ 111 คน และผู้หญิง 102 คน ในจำนวนคนเหล่านี้ อาจแบ่งออกในเรื่องของการดื่มกาแฟออกไปได้เป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มผู้ที่ไม่ชอบกาแฟ ผู้ที่ซดกาแฟไม่เกินวันละ 1 ถ้วย และผู้ที่ดื่มวันละ 1 ถ้วย หรือมากกว่านั้น

นักวิจัยได้พบว่า หากตั้งให้ว่า โอกาสของกลุ่มคนที่ไม่ดื่มกาแฟที่จะเป็นโรคมะเร็งลำไส้เท่ากับ 4 อาจบอกได้ว่า ผู้หญิงของกลุ่มคนที่ดื่มกาแฟวันละไม่น้อยกว่า 1 ถ้วย มีโอกาสที่จะเป็นโรคมะเร็งลำไส้อยู่เพียง 0.49 เท่านั้น แต่กับพวกผู้ชายและผู้หญิงที่ดื่มกาแฟน้อยกว่าวันละ 1 ถ้วย ยังไม่อาจระบุได้แน่ชัด หนังสือพิมพ์ไมนิจิกล่าวต่อไปว่า ก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวส่อทำนองว่า กาแฟมีส่วนช่วยลดโอกาสที่จะเกิดเป็นมะเร็งให้น้อยลงได้ แต่คงจะต้องมีการศึกษาวิจัยต่อให้ขนาดใหญ่กว่านี้ จึงจะสามารถสรุปได้ว่ามันจริงหรือไม่

 

อ้างอิงข้อมูลจาก : หนังสือพิมพ์รายวัน ไทยรัฐ ปีที่ 54 ฉบับที่ 16438 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2546 คอลัมม์ “ ทันโลก ”