ด้วยเงินเพียง 350* บาท ท่านสามารถเป็นสมาชิกกับเราฟรีตลอดชีพ...
สมัครสมาชิกวันนี้...ท่านจะได้รับ

  • กระเป๋าใส่เอกสาร
  • แผนการตลาด
  • คุณมีสิทธิซื้อสินค้าได้ในราคาสมาชิกที่ถูกลง 20-30% และเมื่อคุณนำสินค้าไปจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไปในราคาปลีก คุณจะได้กำไร 20-30% ทันที

  • คุณจะได้ จากยอดซื้อและยอดกลุ่มในเดือนก่อน มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับยอดรวมของผลงาน (คะแนน PV) ที่สะสมได้ในทุกรอบธุรกิจบัญชี คือ ตั้งแต่วันที่ 1-31 ของทุกเดือน

  • สามารถสะสมยอดคะแนนได้ ไม่จำกัดเวลา

* ค่าสมัคร 300 บาทยังไม่รวมค่าจัดส่งพัสดุ(กระเป๋า,แผนการตลาด) 50 บาท

 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

  • กรอกแบบฟอร์มการสมัคร
  • โทรแจ้งการโอนเงิน คุณอภิรศักดิ์ อินทรักษ์ 08 -1442-6619


แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก / ผู้จำหน่าย
Date / วันที่:
Title / คำนำชื่อ:
Thai Name / ชื่อ ภาษาไทย:
English Name / ชื่อภาษาอังกฤษ:
ID. / เลขที่บัตรประชาชน:
Tax ID. / เลขที่บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี:
ชาย / Male หญิง / Female
Date of Birth / วัน เดือน ปี เกิด
Occupation / อาชีพ
ที่อยู่ปัจจุบันสำหรับติดต่อทางไปรษณีย์
Address / ที่อยู่:
Office Telephone. / โทรศัพท์ที่ทำงาน:
E-mail / อีเมล์:
   
รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับรับเงินโอนโบนัส
Bank Account No / เลขที่บัญชี:
Code: G79ZD * กรุณาพิมพ์โค้ดที่ท่านเห็น